เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


ไก่ชนพระนเรศวร "เหลืองหางขาว" โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

ไก่ชนพระนเรศวร "เหลืองหางขาว" โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลได้ดำเนินการโครงการตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรการดำเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมเกษตรพึ่งตนเอง ด้านเกษตรสัตว์ เกษตรพืช และกิจกรรมงานอาชีพอิสระ จำนวน 19 กิจกรรม รวมทั้งหมด 22 อาชีพ กิจกรรมของโรงเรียนพิณุโลกปัญญานุกูล คือกิจกรรมอนุรักษ์ไก่ชนพระนเรศวร มหาราช ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพำนักอยู่ ณ เมืองพม่าได้มีการตีไก่ระหว่างไก่เหลืองหางขาวของพระองค์กับไก่ชนของพระมหาอุปราชแห่งกรุงหงสาวดี ผลปรากฎว่า ไก่ชนของไทยชนะไก่ชนพม่า จนเป็นที่มาแห่งการท้าในทีว่า "...ตีพนันเอาบ้านเอาเมืองกันก็ยังได้..."

ผอ.ศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ได้แรงบันดาลใจครั้งแรกที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมาเริ่มต้นสร้างโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ซึ่มเดิมชื่อโรงเรียนศึกษษพิเศษพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. 2537 จังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดการประกวดไก่ชนพระนเรศวรขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พอดีวันนั้นว่างจากการคุมงานก่อสร้างไม่รู้จะไปไหนก็ขับรถไปดูการประกวดไก่ชนพระนเรศวร ซึ่งตัวเองก็ไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยชอบในการเลี้ยงไก่มาก่อน แต่พอดีได้มีโอกาสได้ไปชมการประกวดไก่ชนพระนเรศวรในวันนั้นก็เลยเห็นว่าไก่ชนพระนเรศวรทำไมจึงมีลักษณะท่าทางงดงาม สวยงามมาก มีสีสันที่สดใส มีลักษณะสวยงามกว่าไก่ชนทั้ว ๆ ไปที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ก็เลยคิดว่าจากการที่เขาประกวดจะมีการเล่าถึงประวัติศาสตร์เคยเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์มาก็เลยอยากจะเลี้ยงบ้าง ก็พยายามควานหา พยายามไปซื้อลูกไก่จากบ้านกร่างจากอาจารย์สำเร็จ ซื้อเอามาเลี้ยง แต่ช่วงแรก ๆ สายพันธุ์ยังไม่นิ่ง ซื้อมาเลี้ยงก็ไม่สวยโตมาก็ไม่ค่อยสวยเหมือนที่เขาเอามาประกวด ก็เลยไปลองซื้อของลุงสมคิดบ้านเต็งหนามมาเลี้ยง ซึ่งเป็นที่ขยายไก่พันธุ์พระนเรศวรก็เลยเอามาเลี้ยงแต่มันก็ยังไม่สวยเท่าไหร่

ไก่ชนพระนเรศวร

ในประวัติศาสตร์ ไก่พันธุ์เหลืองหางขาวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตีไก่เหลืองโยดอกหมากหางดำของพระมหาอุปราช คอหักล้มลงและแพ้ ทำให้พระมหาอุปราชทรงอับอาย
ไก่เหลืองหางขาวมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ไก่เจ้าเลี้ยง" และ "ไก่พระนเรศวรมหาราช" ซึ่งพันธุ์แท้ดังเดิมต้องเป็นไก่บ้านกร่าง บ้านหัวเท (ผู้จัดทำเคยไปฝึกสอนที่โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม และเคยได้ยินเรื่องราวดังกล่าวด้วย ซึ่งผู้เลี้ยงบอกว่า ไก่พันธุ์เหลืองหางขาวตัวโตกว่าไก่พม่า)

ไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่ที่มีความฉลาดปราดเปรียว อดทน เป็นไก่เชิงแปดกระบวนท่า คือ ขี่ กอด ทับ มัด สาด เท้าบ่า หน้าคอ และม้าล่อ ครบเครื่องชั้นเชิง

ลักษณะเด่นประจำพันธุ์

รูปร่างลักษณะ ไก่เหลืองหางขาว มีรูปร่างลักษณะที่สูงระหง คอยาวสง่างามและปราดเปรียว ไหล่กว้างคางรัด อกเป็นมัด กล้ามเนื้อรูปใบโพ ลำตัวยาว บานหัวบานท้าย ไหล่หน้าใหญ่ บั้นท้ายโต

ใบหน้า แหลมเกลี้ยงเกลาและกลมกลึง แบบหน้าเหยี่ยวหรือหน้านกยูง

ปาก ปากใหญ่ ปลายปากงองุ้มพองามแบบปากนกแก้ว มีร่องลึกทั้งสองข้างเรียกว่าร่องน้ำ หรือรางน้ำ สีปากขาวอมเหลือง ไม่มีสีอื่นปน

จมูก เด่นชัด รูจมูกกว้าง สันจมูกเรียบสีเดียวกับปาก

ตา ขอบตาเป็นรูปวงรีแบบตาวัว ดวงตาสีเหลืองอ่อนมองเห็นเส้นเลือดในตาชัดเจน เรียกว่า "ตาปลาหมอตาย"

หงอน หงอนเล็ก หน้าหงอนบาง กลางหงอนสูง ท้ายหงอนปิดรัดกระหม่อม ผิวหงอนบางเป็นกำมะหยี่ ไม่ล้มพับ

ตุ้มหู รูหูกลม มีขนปิดหูสีเหลือง สีเดียวกับสร้อย ตุ้มหูรัดรึงไม่หย่อนยาน

เหนียง รัดกลมกลึงติดกับคาง ไม่หย่อนยาน สีแดงสดใสเหมือนสีของหงอน

กะโหลก กะโหลกหัวอวบกลมกลึง ส่วนหน้าเล็กกว่าส่วนท้าย มีรอยไขหัว ชัดเจน

คอ คอใหญ่ยาวมั่นคงโค้งไปข้างหน้าเล็กน้อย กระดูกปล้องคอชิดแน่น ร่องคอกับไหล่ชิดกัน ขนคอขึ้นเป็นระเบียบ สร้อยคอยาวประบ่าต่อสร้อยหลังอยู่ตลอดเวลา

ปีก ปีกยาวใหญ่ถึงกัน เป็นรอนเดียวไม่ห่าง ปีท่อนในดำ ปีกท่อนนอกแซมขาว

ไก่เหลืองหางขาวพระเจ้าห้าพระองค์ หรือไก่เจ้าเลี้ยง มี 3 เฉดสี คือ

1. สีเหลืองแก่สดใส
2. เหลืองกลาง
3. สีเหลืองอ่อน
แหล่งกำเนิด
ไก่ชนนเรศวร เป็นไก่ชนสายพันธุ์เหลืองหางขาวและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก จนถึงขณะนี้ ไก่ชนนเรศวรนับว่าเป็นของดีของจังหวัดพิษณุโลก และเป็นสมบัติของชาติไทยที่กำลังได้รับความสนใจกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์
ไก่ชนนเรศวร ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ลักษณะประจำพันธุ์ที่แน่นอน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจึงได้กำหนดมาตรฐานพันธุ์ไก่ชนนเรศวรขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2542 ดังต่อไปนี้
สายพันธุ์เหลืองหางขาว
ขนาด
เพศผู้ มีน้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป สูงตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป
( วัดจากใต้ปากล่างตั้งฉากกับพื้นที่ยืน )
เพศเมีย มีน้ำหนักตั้งแต่ 2 กิโลกรัมขึ้นไป สูงตั้งแต่ 45 เซนติเมตรขึ้นไป

ลักษณะประจำพันธุ์ไก่ชนนเรศวร(ไก่ชนเหลืองหางขาว)
ลักษณะไก่ชนนเรศวร
1. หัว มีขนาดเล็กคล้ายหัวนกยูง
1.1 กะโหลก กะโหลกอวบกลมยาวยาว 2 ตอนส่วนหน้าเล็กกว่าส่วนท้าย
1.2 หน้า ลักษณะคล้ายหน้านกยูง มีสีแดงจัด
1.3 ปาก รูปร่างคล้ายปากนกแก้ว ลักษณะแข็งแรงมั่นคง มีสีขาวอมเหลือง โคนปากใหญ่ขอบปากและปลายปากคม ปากบนปิดปากล่างสนิท ปากบนมีร่องลึกตั้งแต่โคน ตรงรูจมูกถึงกลางปาก
1.4 หงอน ลักษณะหงอนบาง กลางหงอนสูง ปลายหงอนกดกระหม่อม มีสีแดงจัด

1.5 จมูก รูจมูกกวางและยาว ฝาปิดรูจมูกมีสีขาวอมเหลือง
1.6 ตา มีขนาดเล็ก ตาขาวมีสีขาวอมเหลือง ( ตาปลาหมอตาย ) มีเส้นเลือดแดง โดยรอบ หัวตาแหลมเป็นรูปตัววี ( V ) มีลักษณะเรียวและสดใส
1.7 หู หูทั้งสองข้างมีขน 3 สี คือสีขาว สีเหลือง และสีดำ ขนหูมีมากปิดรูสนิท ไม่มีขี้หู

1.8 ตุ้มหู ตุ้มหูเป็นเนื้อสีแดงจัดเหมือนสีของหน้าขนาดขนาดไม่ใหญ่และไม่ยาน
1.9 เหนียง ต้องไม่มี (ลักษณะคางรัดเฟ็ด)
1.10 โหนกคิ้ว โหนกคิ้วนูนเป็นสันโค้งบังเบ้าตา
2. คอ คอยาว(2 วง) และใหญ่ กระดูกข้อถี่
3. ลำตัว ลำตัวกลมยาว (ทรงหงส์) จับได้ 2 ท่อน
3.1 ไหล่ กระดูกซอกคอใหญ่ ไหล่กว้าง
3.2 อก อกกว้างใหญ่ กล้ามเนื้อเต็ม กระดูกหน้าอกแข็งแรงโค้งเป็นท้องเรือ ยาว ไม่คดงอ

3.3 กระปุกหาง มีขนาดใหญ่ชิดกับบั้นท้าย
3.4 ต่อมน้ำมัน มีขนาดใหญ่ 1 ต่อม อยู่บนกระปุกหาง
3.5 ตะเกียบก้น เป็นกระดูก 2 ชิ้น ออกจากกระดูกซี่โครงคู่สุดท้ายยาวมาถึงก้นแข็งแรง หนา โค้งเข้าหากัน และอยู่ชิดกัน
4. ปีก ปีกเมื่อกางออก จะเห็นกล้ามเนื้อปีกใหญ่หนาตลอดทั้งปีก เอ็นยึด กระดูกแข็งแรงขนปีกหนาแน่นชิดมีความยาวเรียงติดต่อกันจากหัว ปีกถึงท้ายปีกและยาวถึงกระปุกหาง
5. ขา ขาได้xxส่วนกับลำตัว
5.1 ปั้นขา กล้ามเนื้อโคนขาใหญ่ทั้งสองข้าง เวลายืนโคนขาอยู่ห่างกัน
5.2 มีลักษณะเรียว มีลักษณะเรียวเล็กกลมสีขาวอมเหลือง
5.3 เดือย โคนมีขนาดใหญ่ ต่ำชิดนิ้วก้อย ส่วนปลายเรียวแหลมคม และงอนเล็กน้อย มีสีขาวอมเหลือง
6. เท้า มีความสมบูรณ์ คือ นิ้วครบ ไม่คองอ
6.1 นิ้ว มีลักษณะยาว ปลายเรียว มีท้องปลิงใต้ฝ่าเท้านิ้วจะมีปุ่มตรงข้อลักษณะคล้ายเนื้อด้านนิ้วละ 3 ข้อ นิ้วกลางมีเกล็ดตั้งแต่ 20 เกล็ด ขึ้นไป ส่วนนิ้วก้อย จะสั้น
6.2 อุ้งตีน หนังอุ้งตีนบาง เวลายืนอุ้งตีนไม่ติดพื้น
6.3 เล็บ โคนเล็บใหญ่ หนา แข็งแรง ปลายแหลม มีสีเหมือนแข้ง คือ ขาวอมเหลืง
7. ขน ขนเป็นมัน เงางามระยับ
7.1 ขนพื้น มีสีดำตลอดตัว
7.2 สร้อย มีลักษณะ “ สร้อยประบ่า ระย้าประก้น ” คือสร้อยคอ ขึ้นหนาแน่นยาวประบ่า สร้อยหลังยาวระย้าประถึงก้น มีลักษณะเส้น เล็กละเอียด ปลายแหลม ส่วนสร้อยปีกและสนับปีกมีสีเดียวกัน
7.3 ขนปีก ปีกนอก (ตั้งแต่หัวปีกถึงกลางปีก) มีไม่น้อยกว่า 11 เส้น
ปีกใน (ตั้งแต่กลางปีกถึงปลายปีก) มีสีดำไม่น้อยกว่า 12 เส้น ปีกไช (ปีกแซมปีกนอก) มีสีขาวไม่น้อย 2 เส้น เมื่อหุบปีกจะมองเห็นสีขาวแลบออกมาตามแนวยาวของปีก 2 -3 เส้น เมื่อกางออกจะมองเห็นปีกนอกมีสีขาวเป็นจำนวนมาก
8. หาง ยาวเป็นพวงและเป็นพุ่มเหมือนฟ่อนข้าว
8.1 หางพัด มีข้างละไม่น้อยกว่า 7 เส้น มีสีขาวเป็นจำนวนมาก
8.2 หางกะลวย คือ ขนหางคู่กลางซึ่งเป็นหางเอกจะมีสีขาวปลอดทั้งเส้น มีขนรองหางกะลวยหรือหางรับไม่น้อยกว่า 6 เส้น และมีสีขาวเป็นจำนวนมาก
8.3 หางระย้า เป็นส่วนหนึ่งที่ต่อจากสร้อยหลัง มีลักษณะปลายแหลมปกคลุมกระปุกหาง ขอบขน มีสีเหลืองเหมือนสร้อยหลัง
9. หลัง หลังแผ่แบนขยายใหญ่

10. กิริยาท่าทาง
10.1 ท่ายืน ยืนยืดอก หัวปีกยก ท่าผงาดดังราชสีห์
10.2 ท่าเดินและวิ่ง ท่าเดิน สง่าเหมือนท่ายืน เวลาเดินเมื่อยกเท้าขึ้นจะกำนิ้วทั้งหมดเมื่อย่างลงเกือบถึงพื้นดินจะแบนิ้วออกทั้งหมด เวลาวิ่ง จะวิ่งด้วยปลายนิ้ว และวิ่งย่อขาโผไปข้างหน้าเสมอ
10.3 ท่าขัน ขันเสียงใหญ่ ยาว ชอบกระพือปีกและ ตีปีกแรงเสียงดัง
11. ลักษณะพิเศษ
11.1 พระเจ้าห้าพระองค์ คือ มีหย่อมกระ (มีสีขาวแซม) 5 แห่ง ได้แก่
1.หัว
2. หัวปีกทั้งสอง
3. ข้อขาทั้งสองข้าง
11.2 เกล็ดสำคัญ ได้แก่ เกล็ดพิฆาต เช่น เสือซ่อนเล็บ เหน็บชั้นใน ไชบาดาลเกล็ดผลาญศัตรู นอกจากนี้ยังมีเกล็ดกากบาท จักรนารายณ์ ฯลฯ
11.3 สร้อยคอ
สร้อยหลัง
สร้อยปีก(สนับปีก) เป็นสีเหลืองประภัสสร
11.4 สร้อยสังวาลย์ เป็นสร้อยบริเวณด้านข้างลำตัว มีลักษณะและสีเดียวกับ สร้อยคอและสร้อยหลัง

11.5 ก้านขนสร้อยและ
หางกะลวย มีสีขาว
11.6 บัวคว่ำ-บัวหงาย บริเวณด้านใต้โคนหางเหนือทวารหนัก มีขนประสานกันลักษณะแหลมไปที่โคนหางดูคล้ายบัวคว่ำ-บัวหงาย

ลักษณะที่เป็นข้อบกพร่องของไก่เหลืองหางขาว
1.ข้อบกพร่องร้ายแรง
1.1 กระดูกอกคด
1.2 นิ้วหรือเท้าบิดงอ
1.3 ไม่มีเดือย
1.4 แข้งไม่ขาวอมเหลืองตลอด (แข้งมีสีดำหรือแข้งลาย)


2.ข้อบกพร่องไม่ร้ายแรง
2.1 เท้าเป็นหน่อ
2.2 ปากไม่ขาวอมเหลืองตลอด หรือมีจุดดำที่โคนปาก
2.3 ในขณะหุบปีกมีสีขาวแลบออกมาทางด้านขวางคล้ายปีกนกพิราบ
2.4 เดือยหักหรือตัดเดือย
2.5 สุขภาพไม่สมบูรณ์ (เจ็บป่วยมีบาดแผล)
2.6 ลักษณะไม่เป็นไปตามพันธ์ข้างต้น


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย

ความเห็นที่ 0001
รายละเอียด ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ผู้ตอบ
วันที่ - เวลา 2008-11-28 09:32:16

ความเห็นที่ 0002
รายละเอียด ราคาซักประมาณเท่าไรครับ
ผู้ตอบ ข.ซ
วันที่ - เวลา 2008-12-12 13:48:43

ความเห็นที่ 0003
รายละเอียด มีสวยกว่านี้อีก(เจ้ารถถัง) ส. ท :
ผู้ตอบ
วันที่ - เวลา 2009-06-03 12:04:21

ความเห็นที่ 0004
รายละเอียด เจ้ารถถังอนาคตเป็น เเสน
ผู้ตอบ ร่มโพธิเงิน
วันที่ - เวลา 2009-06-03 12:08:09

ความเห็นที่ 0005
รายละเอียด ท่าน ผอ.ครับ ผม ฐานพัฒน์ จากสระแก้วขอรับ ผมยังไม่ได้รับรูปไก่เหลืองหางขาวและรายละเอียดของไก่เลยครับ เข้าใจว่า เจ้าหน้าที่ที่ส่งรูปน่าจะพิมพ์ชื่อเมล์ผิด ชื่อเมล์ผม thanphatn_good@windowslive.comอันนี้ครับช่วยส่งให้ด้วยครับขอบคุณ
ผู้ตอบ paitee
วันที่ - เวลา 2010-01-25 19:29:25

ความเห็นที่ 0006
รายละเอียด อยากได้ครับทำยังไง
ผู้ตอบ บูรพา
วันที่ - เวลา 2010-03-06 18:09:41

ความเห็นที่ 0007
รายละเอียด เขาเลี้ยงขายไหมครับ อยากได้จริงๆ7y47x
ผู้ตอบ บูรพา
วันที่ - เวลา 2010-03-06 18:11:53

ความเห็นที่ 0008
รายละเอียด ไก่สวยจังครับ
ผู้ตอบ ปาน
วันที่ - เวลา 2010-03-12 12:38:52

ความเห็นที่ 0009
รายละเอียด สนใจไก่ชนนเรศวรของแท้ 100% สายเลือดแชม์ถ้วยพระราชทาน ของโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลติดต่อ top_deaf@hotmail.com
ผู้ตอบ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
วันที่ - เวลา 2010-03-29 09:10:23

ความเห็นที่ 0010
รายละเอียด อยากได้ไก่เหลืองหางขาวพระเจ้าห้าพระองค์ของแท้มาก เพื่อเลี้ยงดูและอนุรักษ์พันธ์ไก่เหลืองหางขาวต้องทำอย่างไร เพราะอยู่อำเภอนาแก จ.นครพนม อยู่ไกล สามารถขนส่งได้หรือไม่ครับ
ผู้ตอบ พญาหงส์ทองคำ
วันที่ - เวลา 2010-07-11 23:25:25

ความเห็นที่ 0011
รายละเอียด พี่ตุ๊ก........
ผู้ตอบ เลิฟ.......
วันที่ - เวลา 2010-11-15 09:51:31

ความเห็นที่ 0012
รายละเอียด อยากได้มากคับ ต้องจองไหมอะคับ fonglhai@windowslive.com
ผู้ตอบ กฤษฏา
วันที่ - เวลา 2011-02-05 18:04:06

ความเห็นที่ 0013
รายละเอียด ถ้าต้องการซื้อลูกไก่ ของประกายรุ้ง ตัวกี่บาทหรอคับ ช่วยตอบด้วย
ผู้ตอบ กฤษฏา
วันที่ - เวลา 2011-02-09 08:55:55

ความเห็นที่ 0014
รายละเอียด ดีดีดีดี
ผู้ตอบ พิมพ์นิภา
วันที่ - เวลา 2011-03-13 17:32:48

ความเห็นที่ 0015
รายละเอียด อยากได้ลูกไก่ครับ
ผู้ตอบ เด็กๆ
วันที่ - เวลา 2011-12-09 15:12:52

ความเห็นที่ 0016
รายละเอียด อยากลูกไก่กํปะสมพันกับแม่ไก่เลืืย อิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ผู้ตอบ ไกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
วันที่ - เวลา 2012-10-22 14:35:21

แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com