เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นที่บริเวณลานด้านหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยนายวีระพงศ์ หลีเจริญ นายอำเภอเวียงสระเป็นประธาน กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม การแสดงการสร้างพลัง เพื่อกำหนดจุดในการผ่อนคลายความตึงเคลียสไปสู่การมีสุขภาพที่ดี และการแสดงจากผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่กำหนดขึ้นเป็นไปตามนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทางด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคอย่างได้มาตรฐาน เสมอภาค และเท่าเทียมกัน ดังนั้นการบริการสุขภาพภายใต้ระบบการประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงของระบบบริการสุขภาพ ทางโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ และหน่วยงานภาคราชการและเอกชนในอำเภอเวียงสระตระหนักถึงภารกิจ ในการเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชน จึงมุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเป็นกิจกรรมหลัก ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคคล ในครอบครัวและชุมชน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสุขภาพของคนในชุมชนทุกคน


ข่าว ปชส.สุราษฎร์ฯ
ภาพ ไฟล์ภาพ


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com