เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพ

ลุงยวง เขียวนิล” เกษตรกรตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ครูบัญชีดีเด่นระดับจังหวัดนนทบุรี จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตร ปัจจุบันเป็นทั้งอาจารย์ และวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านบัญชี ด้านการเกษตรแก่หน่วยงาน โรงเรียน และผู้ที่สนใจทั่ว ๆ ไป

กระบวนการทำการเกษตรของลุงยวงเกือบทั้งหมดจะพึ่งพาระบบธรรมชาติ ทั้งนาและสวนจะไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ผลิตปุ๋ยเองจากการหมักวัตถุดิบในสวน จึงทำให้ผลผลิตจากไร่นาสวนผสมของลุงยวงปลอดสารพิษทุกอย่าง

ในช่วงปี 2545 ลุงยวงเริ่มให้ความสนใจในการนำบัญชีไปใช้ในการประกอบอาชีพ และดำรงชีวิต โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดอบรมและให้ความรู้ เรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ภายใต้โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ลุงยวงเป็นคนแรกที่ขอสมัครเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพราะเป็นคนที่จดบัญชีมาก่อนหน้าแล้วแต่ต้องการทราบวิธีและหลักของการจดบัญชีที่ถูกต้อง มีความเป็นระบบแบบแผนมากขึ้น นับจากนั้นมาทำให้ลุงยวงมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจดบัญชีที่สามารถรู้ถึงกำไร-ขาดทุนที่เกิดจากการทำสวนทำนา และช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ลุงยวง กล่าวว่า การจดบัญชีทำให้สามารถย้อนกลับไปดูในสมุดบัญชีแล้วมาวิเคราะห์ดูว่า ที่ผ่านมามีรายจ่ายใดที่ไม่จำเป็น และควรจะต้องลด ละ เลิก อีกทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลยืนยันให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยากรู้วิถีการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงของตนเองว่ามีหลักฐานอะไรบ้าง ที่สำคัญการจดบัญชีเปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยเตือนตนเองให้รู้จักใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เพียงพอกับรายได้ที่เข้ามา แต่ถ้าเหลือจากการใช้จ่ายที่จำเป็นก็เป็นเงินออม

นับตั้งแต่ได้เข้าอบรมเพื่อรับรู้เรื่องการจดบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ลุงยวงก็ได้นำระบบบัญชี มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เมื่อเวลาจะต้องนำข้อมูลรายได้-รายจ่ายที่เกิดขึ้นใน แต่ละวันมาจดบันทึกลงในสมุดบัญชี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมค่าใช้จ่าย ทำให้รู้ว่าในแต่ละ งวดมีกำไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพอย่างไร ถือเป็นข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ถูกต้องแม่นยำ

การจดบัญชี รับ-จ่ายของลุงยวง ยังสามารถทำให้รู้จักประ หยัดและมีเงินออมมากขึ้น เมื่อมีเงินออมมากขึ้นก็ทำให้ ชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัว เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การทำไร่นาสวนผสมก็ดำเนินไปอย่างพอเพียง โดยการลงทุนแต่ละครั้งจะมีสูตรเฉพาะที่เผยแพร่ได้ “ใช้เงินกู ไม่ใช้เงินกู้” เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหนี้สินที่อาจตามมา หากสิ่งที่ลงทุนไปแล้วนั้นไม่ประสบ ผลสำเร็จ

หลังการนำระบบบัญชีต้นทุนอาชีพมาปรับใช้ ในการทำอาชีพเกษตรทำให้รู้ข้อมูลจากการทำสวน ทำนาชัดเจนขึ้น ปัจจุบันไร่นาของลุงยวง เป็นทั้งศูนย์การศึกษา ดูงานของหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่ว ๆ ไป ด้านการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ที่สนใจเข้าชมสวนติดต่อล่วงหน้า โทร. 08-1929-9159, 0-2977-6943


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com