เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.อุบลฯ กับ ร.ร.ลือคำหาญฯ

การดำเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ทางโรงเรียนลือคำหาญฯยินดีให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาในด้านวิชาการอย่างเต็มที่ โดยจะรับผิดชอบภารกิจในส่วนที่โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามความจำเป็น

นายสันต์ชัย พุทธบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ยืนยันว่า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน เงินเดือน และสวัสดิการของบุคลากรของโรงเรียน และอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้จากเงินงบประมาณปกติของโรงเรียน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งทางมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นผู้จัดกิจกรรมในการพัฒนานักเรียน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เช่น การอบรมระยะสั้น การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของครู การประชุมปฏิบัติการ การให้คำแนะนำปรึกษา ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัย กับ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2551-2556 ที่ได้มีการแถลงข่าวร่วมลงนามเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 ที่หอประชุมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ทางโรงเรียนยินดีให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาในด้านวิชาการอย่างเต็มที่ โดยจะรับผิดชอบภารกิจในส่วนที่โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามความจำเป็น และจะดำเนินการสนับสนุนในส่วนที่ขาดแคลนตามความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และระเบียบการงบประมาณ ซึ่งจะได้ทำความตกลงในอนุสัญญาต่อไป

ทั้งนี้ ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จัดทำขึ้นเพื่อการจัดการศึกษาที่เน้นหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ (Active Learning in Science) และหลักสูตรด้านภาษาสากลและสื่อสารสนเทศ (Language and IT) เป็นการศึกษาที่ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์

มินตรา พันธ์วงศ์ ข่าว
คฑาวุธ บุญหลง ภาพ

ที่มา :RTV multimedia


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com