เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


เทศบาลนครฯเร่งตรวจสอบอาคาร ตามพรบ.ควบคุมอาคาร แต่ผู้ประกอบการยังมีความเข้าใจน้อยมาก

เทศบาลนครฯเร่งตรวจสอบอาคาร ตามพรบ.ควบคุมอาคาร แต่ผู้ประกอบการยังมีความเข้าใจน้อยมาก
แม้กฎหมายจะบังคับให้ตรวจสอบอาคารมาตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว แต่พบว่าเจ้าของอาคารส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจน้อยมาก ทำให้บางรายเตรียมตัวไม่ทัน หรือบางรายแบบแปลนอาคารสูญหาย ทำให้เกิดปัญหา เมื่อต้องตรวจสอบอาคารต้องมีแบบแปลนมาประกอบหากสูญหายก็ต้องใช้เวลานานหลายเดือนในการทำแบบแปลนขึ้นมาใหม่

ในปี 2548 กรมโยธาธิการและผังเมือง ผลักดันการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างจริงจัง สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี สำนักการช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522

วันนี้(19 พ.ค.51)นายสุขสันต์ แก้วสง่า นักบริหารงานช่าง6 หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร สำนักการช่าง เทศบาลนครอุบลฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีหลายอาคารที่คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้อาคาร โดยจัดให้มีการบำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆของอาคารให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถึงกระนั้นการตรวจสอบสภาพอาคารก็ยังมีความจำเป็นอยู่ เนื่องจากเป็นระบบตรวจทานเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด โดยมีบุคคลที่สามเป็นบุคลากรในการตรวจสอบ หรือ Third party ซึ่งตามกฎหมายระบุไว้ว่า ในการตรวจสอบอาคารจะต้องใช้สถาปนิก หรือวิศวกรที่มีใบอนุญาตวิชาชีพ ผ่านการอบรม และขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิในการตรวจสอบ

ทั้งนี้อาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบมี 9 ประเภท ได้แก่ 1.อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป (หรืออาคารประมาณ 8 ชั้น) 2.อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีพื้นที่รวมตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป 3.อาคารชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตร.ม. ขึ้นไป หรือชุมนุมคน ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป 4.โรงมหรสพ 5.โรงแรม ที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป 6. อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป 7.อาคารโรงงานที่สูงกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป 8.ป้ายสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตร.ม. ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตร.ม. ขึ้นไป และ 9. สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม. ขึ้นไป โดยทำการตรวจสอบสิ่งต่างๆดังนี้ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร, ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ของอาคาร, ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร และตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

จากการสุ่มสำรวจอาคารที่อยู่ในเกณฑ์ต้องตรวจสอบตามพระราชบัญญัติ ในจังหวัดอุบลฯมีทั้งสิ้นกว่า 10 แห่ง แบ่งตามประเภทได้ดังนี้ กลุ่มอาคารสูง4 อาคาร ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลราชเวช มีจำนวน 10 ชั้น ,โรงแรมเก้าชั้น มีจำนวน 9 ชั้น,โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล มีจำนวน 9 ชั้น และโรงแรมปทุมรัตน์ มีจำนวน 8 ชั้น กลุ่มอาคารขนาดใหญ่พิเศษมีทั้งสิ้น 4 อาคาร ประกอบไปด้วย โรงแรมลายทอง ห้างเทสโก้โลตัส ห้างบิ๊กซี และห้างแม็คโคร และกลุ่มโรงมหรสพ 2 แห่ง ประกอบไปด้วย โรงภาพยนตร์เนวาด้า และโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ ซึ่งอาคารที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สำนักการช่าง เทศบาลนครอุบลฯจะเร่งตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นอาคารที่ปลอดภัย โดยแบ่งเป็นการตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี และการตรวจสอบย่อยที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ อาคารทั้ง 9 ประเภท ต้องถูกตรวจสอบและส่งรายงานการตรวจสอบก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2550 ยกเว้นประเภทอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป ได้แก่ คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ หรือหอพัก ซึ่งตามกฎหมาย ได้ยืดเวลาผ่อนผันให้ดำเนินการตรวจสอบได้ถึง 25 ตุลาคม 2555 หรืออีก 5 ปีข้าง

การตรวจสอบอาคารนับได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย แม้กฎหมายจะบังคับให้ตรวจสอบอาคารมาตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว แต่พบว่า เจ้าของอาคารส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจน้อยมาก ทำให้บางรายเตรียมตัวไม่ทัน หรือบางรายแบบแปลนอาคารสูญหาย ทำให้เกิดปัญหา เมื่อต้องตรวจสอบอาคารต้องมีแบบแปลนมาประกอบการตรวจสอบ หากสูญหายก็ต้องใช้เวลานานหลายเดือนในการทำแบบแปลนขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะทำให้กระบวนการตรวจสอบล่าช้าออกไปอีก

สำหรับบทลงโทษเจ้าของอาคารที่ไม่จัดให้มีการตรวจสอบสภาพอาคารจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฎิบัติให้ถูกต้อง

ชัยโย โตพิมพ์ ข่าว
อภิชาติ บุญยู้ ภาพ


ที่มา :RTV multimedia วันที่ (5/20/2008 9:32:10 AM)
www.rtvdd.tv


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com