เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2551
ดร.ธำรง น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แจ้งว่า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 นโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยแบ่งประเภทการรับ ดังนี้
1.ประเภทนักเรียนของโรงเรียน(ต่อเนื่อง) จำนวน 2 ห้องเรียน (80 คน)
คุณสมบัติ
1.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2550
2.เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี
3.ผู้ปกครองมีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการจัดการศึกษา
หลักฐานการรับสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
2.หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) จากโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2550 พร้อมถ่ายเอกสารสำเนา 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายขนาด 1.50 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก สวมชุดนักเรียน จำนวน 2 รูป
4.สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
รับใบสมัคร/สมัคร วันที่ 14 – 18 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ , ประเมินความรู้ วันที่ 23 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ , ประกาศผล/รายงานตัวและรับใบมอบตัว วันที่ 25 มีนาคม 2551 , มอบตัววันที่ 5 เมษายน 2551 เวลา 09.00 น. (ผู้ที่ไม่มามอบตัวในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
2.ประเภททั่วไป จำนวน 2 ห้องเรียน (80 คน)
คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นเช่นเดียวกับประเภทแรก
หลักฐานการรับสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
2.หลักฐานสำเนาการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) ปีการศึกษา 2550 ใบรับรองการเรียน (ปพ.7) หนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายขนาด 1.50 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก สวมชุดนักเรียน จำนวน 2 รูป
4.สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและของบิดามารดา อย่างละ 1 ฉบับ จำนวน 2 รูป
รับใบสมัคร/สมัครวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ,สอบคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ , ประกาศผล/รายงานตัวและรับใบมอบตัว วันที่ 25 มีนาคม 2551 , มอบตัววันที่ 5 เมษายน 2551 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ผู้ที่ไม่มามอบตัวในวันเวลาที่กำหนด โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์)
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055 – 411060 , 416524


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย

ความเห็นที่ 0001
รายละเอียด ผ.อ ทำไมไม่ให้จ่ายค่าอาหารวันเดี่ยวกับวันซื้อหนังสือเลยล่ะค่ะ
ผู้ตอบ เด็กอนุบาล
วันที่ - เวลา 2008-05-06 08:56:11

ความเห็นที่ 0002
รายละเอียด รูปอะไรครับครู
ผู้ตอบ อ.
วันที่ - เวลา 2008-06-03 20:14:41

แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com