เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเผย คนกำแพงเพชรเป็นหนี้ เพราะลงทุนภาคการเกษตรสูง

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จากข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจคนชนบท ในปี 2550 ที่ผ่านมา ได้มีการสำรวจและเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ชนบท ภายในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนหนึ่งแสนครัวเรือน พบว่าคนกำแพงเพชรมีหนี้สินมากที่สุดในประเทศ เป็นจำนวน สี่หมื่นเก้าพันบาท ต่อ ครัวเรือน ต่อปี โดยแยกเป็นหนี้สินจากการลงทุนของครัวเรือนจำนวนเก้าหมื่นแปดพันครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละห้าหมื่นบาท และหนี้สินของครัวเรือนยากจน จำนวน หนึ่งพันเจ็ดร้อยครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ หนึ่งหมื่นสี่พันบาท เมื่อพิจารณาในภาคการเกษตรพบว่าจังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีรายได้มากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ที่มีรายได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ คือ มีรายได้เฉลี่ยห้าหมื่นหกพันบาท ต่อครัวเรือน ต่อปี
นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้ทำการรวบรวมข้อมูล จปฐ.ของปี 2551 เสร็จสิ้นแล้ว และจะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัดในปี 2551-2555 ต่อไป โดยเน้นพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นอาชีพที่มีรายได้สูงขึ้นโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินจะต้องได้ค่าตอบแทนสูง และได้ทำการอบรม พัฒนาเกษตรกรให้ทำการเกษตรแบบก้าวหน้า เพื่อยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com