Untitled Document

  ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เชียงราย l พิษณุโลก  l จันทบุรี  l ชัยนาท  l สระบุรี  นครราชสีมา  l ขอนแก่น  l  อุบลราชธานี  l ชุมพร  นครศรีธรรมราช

งานสตรอเบอรี่  

    
  รายละเอียดข่าว :
 

วันที่ 28 มกราคม 2552 

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันสตรอเบอรี่ ของดีอำเภอสะเมิง ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ของอำเภอสะเมิง โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ประกวดขบวนรถที่ประดับด้วยสตรอเบอรี่ การออกร้านจำหน่ายสตรอเบอรี่ ผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่และผลิตภัณฑ์ชุมชนของอำเภอสะเมิง การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การจัดกิจกรรมถนนคนเดินและลานวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ การออกร้านมัจฉากาชาดของกิ่งกาชาดสะเมิง และที่สำคัญคือ การประกวดธิดาสตรอเบอรี่ประจำปี 2552 นอกจากนี้ยังมีการนำเที่ยวสวนสตรอเบอรี่และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยกำหนดพิธีเปิดงานและการแห่ขบวนรถสตรอเบอรี่ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

อำเภอสะเมิง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีภูเขาล้อมรอบ มีอากาศเย็นเกือบทั้งปี ทำให้เป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์ดีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะที่ตำบลบ่อแก้ว ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี มีกลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม สามารถจำหน่ายแบบสด หรือนำมาแปรรูปได้หลากหลาย อาทิ วิสกี้สตรอเบอรี่ ไวน์สตรอเบอรี่ หรือ แยมสตรอเบอรี่ สตรอเบอรี่อบแห้ง เป็นต้น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ประชาชนและผู้ที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันสตรอเบอรี่ ของดีอำเภอสะเมิง ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่