โครงการ ทำดีทุกวันร่วมด้วยฯ ช่วยภัยหนาว  ครั้งที่ 1

จ.อุบลราชธานี

ชื่อโครงการ  :  ทำดีทุกวันร่วมด้วยฯ ช่วยภัยหนาว  ครั้งที่ 1

โดย  DFM  120.75 อุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกัน คลื่นความดี

วันที่ :   12  มกราคม  2553

สถานที่  :   หอประชุมอำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

ประธานในพิธีเปิด และผู้ร่วมในพิธี

 1. นายวิโรฒ   มีแก้ว                ตำแหน่ง    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ประธานในพิธี
 2. นายบพิตร   พันธุ์พินิจ         ตำแหน่ง    หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3. นายวัฒนา  พุฒิชาติ            ตำแหน่ง   นายอำเภอเขมราฐ
 4. นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ์      ตำแหน่ง   สจ.เขต 1  อำเภอเขมราฐ
 5. คณะกรรมการเหล่ากาชาด
 6. ท้องถิ่นอำเภอเขมราฐ
 7. พัฒนาการอำเภอเขมราฐ
 8. สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
 9. สัสดีอำเภเขมราฐ
 10. นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ
 11. นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา
 12. นายก อบต.นาแวง

หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม    

 1. อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
  จำนวนผู้ร่วมโครงการ     500  คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ      

นางสาวนิชรา  บุญตะนัย  ผู้จัดการสถานี DFM  120.75 อุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกัน คลื่นความดี

รายละเอียด

สถานีวิทยุ DFM ร่วมด้วยช่วยกัน คลื่นความดี 102.75 จ.อุบลราชธานี  ร่วมกับ โครงการทำดีทุกวัน จากดีแทค  จัดทำโครงการทำดีทุกวัน ร่วมด้วยฯ ช่วยภัยหนาว  ครั้งที่ 1  โดยทำการมอบผ้าห่มนวม  จำนวน  500  ผืน ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 500  ครัวเรือน  ในพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นอำเภอชายแดนระหว่างไทย –ลาว  เพื่อเป็นบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  ซึ่งแต่ละปี ประชาชนแถบนี้จะได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นเป็นอย่างมาก  โดย มีผู้บริหาร จาก บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น.เรดิโอ  คุณอภิวัฒน์  รัตนนาคินทร์  กรรมการผู้จัดการฯ  และ คุณพีระพงษ์  กลิ่นลออ  ผู้บริหารโครงการทำดี ทุกวันจาก ดีแทค  เดินทางมามอบผ้าห่มให้กับประชาชนด้วยตนเอง  พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวิโรฒ  มีแก้ว  รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี  มาเป็นประธานรับมอบผ้าห่ม  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจากหลายหน่วยงาน  ซึ่งได้สร้างความสุข และปลาบปลื้มใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว เป็นอย่างมาก

เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ DFM  120.75 อุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกัน คลื่นความดี

นายวัฒนา  พุฒิชาติ นายอำเภอเขมราฐ นำชมที่ว่าการอำเภอ

พร้อมเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับคณะผู้บริหารและทีมงาน

ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองเขมราช

เล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับ *1677 แจกรางวัล

มอบผ้าห่มจำนวน 500 ผืนให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนในเขตอำเภอเขมราช
อยู่ห่างจาก ตัวเมืองประมาณ 120 กิโลเมตร ติดกับแม่น้ำโขง

สมัครทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 ให้กับผู้ที่สนใจ

คุณอภิวัฒน์กล่าวรายงาน

นายวิโรฒ   มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ประธานในพิธี

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นำชมสวนส้มชื่อดังของอำเภอเขมราช